Pogoji sodelovanja veljajo med stranko (»Stranka« ali »Ti« ali »Tvoj«) in Svetovanje in Coaching Tina Šuklje S.P. (»Tina Šuklje Coaching«). Spodaj navedeni pogoji veljajo za vse storitve, Coaching, programe, tečaje, Membershipe in produkte Tine Šuklje Coaching.

Obe strani se strinjata s spodaj navedenimi pogoji, obveznostmi in dolžnostmi. Stranka se z nakupom v storitve ali produkte Tina Šuklje Coaching strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji in razume, da ni izjem.

 

SPLOŠNI POGOJI

Garancije. Razumeš in zavedaš se, da se ne boš opiral-a na kakršnekoli garancije, obljube, jamstva ali reprezentacije narejene ali komunicirane s strani Tine Šuklje Coaching ali kogarkoli drugega, ki deluje v imenu, ali trdi, da dela v imenu Tine Šuklje Coaching.

Sprejemanje. S plačilom v katerokoli storitev ali produkt od Tine Šuklje Coaching, se strinjaš, da razumeš in se strinjaš z vsemi pogoji.

Pravice in Dolžnosti. Stranka in Coach se zavežeta, da prideta na vsak session (v primeru dela 1:1), kot dogovorjeno (razen v primeru višje sile) in odpovedano v zgoraj določenem časovnem roku.

 

ODŠKODNINA

Glede odškodnine, se strinjaš, da ne boš Tine Šuklje Coaching, ali kogarkoli zaposlenega ali afiliiranega tožil-a ali zahteval-a kakršnekoli zahtevke, odškodnine, stroške, ali kakršnekoli druge stroške, ki so rezultat tvoje odločitve, da sodeluješ v Coaching sejah in programih kot opisano v tu. Tina Šuklje Coaching ali katerikoli zaposleni ni in ne bo nikoli odgovoren za tvoja kakršnakoli malomarna ali škodljiva dejanja, poznana ali nepoznana, katera se lahko zgodijo kot rezultat coaching sej ali programov, v skladu s temi pogoji.

 

DEFINICIJA STORITEV

Tina Šuklje Coaching ponuja različne storitve, programe in/ali produkte ali kombinacijo obojega.

Plačilo. Plači storitev poteka preko Paypala ali TRR, poslovnega bančnega računa Tine Šuklje Coaching. 

Plačevanje po obrokih:

V primeru plačevanja na obroke, ali za programe ali za 1:1, se stranka s plačilom avtomatsko zaveže, da bo odplačala VSE obroke v celoti, ne glede na okoliščine. Stranka je odgovorna za odplačevanje njenih obrokov, sicer izgubi dostop do programa, FB skupine in vseh bonusov. Ta ukrep je takojšen in stranka izgubi dostop do programa dokler ne poravna obroka oziroma obrokov. V primeru, da stranka ne poravna obroke v treh mesecih od zamude, za vedno izgubi dostop do programa oziroma storitev.

Delitev strankine izkušnje. Vse napisane izkušnje stranke tekom programa (bodisi v privatni FB skupini ali preko privatnega sporočila) se lahko uporabijo kot promocijski material tekom programa ali kadarkoli, ko se program konča. Tina Šuklje Coaching želi deliti izkušnje kot motivacijski material in priimek stranke bo zaščiten in pokrit, razen v primeru, da bi stranka eksplicitno želela, da se vidi njen/njegov priimek, kar lahko skoumincira s Tino Šuklje Coaching na socialnih omrežjih ali preko emaila. S plačilom in včlanitvijo v programe, in ostale storitve, se stranka avtomatsko zaveže in strinja s tem.

 

NARAVA ODNOSA

Tina Šuklje Coaching ponuja samo izobraževalne storitve. Coaching in programi, ter vse ostale storitve in produkti so nameneni za tvoje planiranje, izobrazbo in motivacijo. S plačilom programov in drugih storitev, se strinjaš in razumeš, da coaching seje niso psihološko svetovanje, finančno svetovanje, ali kakršnakoli druga oblika svetovanja ali terapij.

Tina Šuklje Coaching ne garantira strankinega uspeha, in tudi ne dela namesto stranke. Rezultati prejšnjih in drugih strank ne bodo nujno rezultati strank. Coach poda samo tehnike, orodja, usmeritve, vse znanje in veščine, ki so v navišji dobrobit stranke. Stranka pa se s plačilom v programe in storiteve strinja in zaveže, da bo opravljala vse naloge in dela, naložene s strani Coacha, ki so nujne za njen uspeh ter da razume, da njen uspeh zavisi od nje same.

Z investiranjem in plačilom v katerokoli storitev, program ali produkt, se tudi strinjaš in razumeš, da Tina Šuklje Coaching ni finančna svetovalka ali posrednica. Nobena vsebina, ki je priskrbljena tekom coachinga, programov in vseh ostalih storitev ali produktov, ni mišljena kot finančni nasvet in Tina Šuklje Coaching ne priporoča ali svetuje ničesar glede investicij.

Če meniš, da potrebuješ profesionalno svetovanje ali terapijo, je tvoja odgovornost, da si najdeš profesionalno pomoč licenčnega terapevta.

 

VRAČILO DENARJA

Nobenega povračila denarja ni, tudi v primeru, ko stranka ne želi več delati s coachem, in tudi, ko je paket oziroma program dokončan.

 

Hvala za spoštovanje teh splošnih pogojev sodelovanja – se že veselim naše skupne poti! V primeru vprašanj v zvezi s pogoji, pošlji email na contact@tinasuklje.com.